SHB muốn sáp nhập thêm công ty tài chính: Lãnh đạo SHB cho rằng, việc tái cấu trúc một công ty tài chính sẽ giúp ngân hàng mở rộng mảng cho vay tiêu dùng, vốn được xem là tiềm năng trên thị trường hiện nay.

 

 

Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) vừa bổ sung tờ trình về việc tham gia tái cấu trúc một công ty tài chính trong tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 19/4. Hội đồng quản trị (HĐQT) SHB xin các cổ đông thông qua việc nhận sáp nhập một công ty tài chính để tái cấu trúc đơn vị này thành công ty con trực thuộc ngân hàng. Theo tờ trình, ban lãnh đạo SHB muốn được cổ đông ủy quyền để chủ động lựa chọn đối tác cũng như xác định phương án tái cấu trúc công ty tài chính này.

Lãnh đạo ngân hàng này lý giải: "Đây là cơ hội để SHB phát triển mạng dịch vụ ngân hàng phục vụ tiêu dùng, một trong những dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, đem lại nhiều nguồn thu giá trị gia tăng". Không riêng gì SHB, nhiều ngân hàng thương mại trong năm 2013 rất mạnh tay đầu tư phát triển mảng cho vay tiêu dùng như Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank). Riêng HDBank, đơn vị này đã hoàn tất thương vụ mua lại Công ty tài chính Việt - Societe (SGVF). 

Trước đó, năm 2012, SHB đã sáp nhập Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank), giúp tăng quy mô vốn, mạng lưới hoạt động cho nhà băng sau sáp nhập. 

Thanh Thanh Lan

© Copyright 2018 vaytinchap.net.vn.