Mỗi ngân hàng, công ty tài chính sẽ có quy định về độ tuổi để tham gia vay tín chấp khác nhau, tuy nhiên thường nằm trong khung từ 21- 65, tùy từng ngân hàng và trường hợp cụ thể

Thông thường các tổ chức cho vay tín chấp yêu cầu điều kiện tối thiểu về độ tuổi là 21 tuổi, tuy nhiên ở độ tuổi này thu nhập còn tương đối chưa ổn định, vì vậy tổ chức cho vay vẫn xét duyệt hồ sơ nhưng yêu cầu những điều kiện khác cần phải đạt. Ví dụ như: thâm niên công tác tại công ty hiện tại, thời gian tạm trú tại địa chỉ hiện tại... Riêng với trường hợp quá 55 tuổi đối với nữ và 58 tuổi đối với nam là tuổi giới hạn khoản vay tính đến thời điểm đáo hạn khoản vay. Hoặc cũng có ngân hàng cho vay đến 60 tuổi.

© Copyright 2018 vaytinchap.net.vn.