Thời gian qua hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng tăng trưởng khá nhanh nhưng kèm theo đó là những rủi ro cũng khá lớn.


Read More

Trong sự cải thiện của tổng cầu, tiêu dùng và bất động sản đang là các lĩnh vực hút nguồn vốn


Read More

Ồ ạt mua rồi ráo riết tìm đối tác bán hoặc chuyển nhượng cổ phần, đây là điểm chung gần đây của hàng loạt ngân hàng sau khi...


Read More

© Copyright 2018 vaytinchap.net.vn.